CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh

Sultain 2017 — leantainneach

S e CLIMAVORE pròiseact fad-ùine ga stiùireadh le luchd-ealain aig Cooking Sections, le grunn phròiseactan air feadh an t‑saoghail a tha a’ freagairt air na làraichean aca. A’ sgrùdadh mar a dh’itheas sinn agus mac-an-duine ag atharrachadh na gnàth-shìde: sgrùdaidh CLIMAVORE dòighean ithe a fhreagras air atharrachaidhean àrainneachd a dh’adhbhraich daoine.

CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Àrainneachd

CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh

Cèitean 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Body Bound Launch

28 Màrt 2022, 18:00  — 20:00 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

An Aird, Braes : On Tidal Zones Walk with Hayley Wolcott: Hayley Wolcott

30 Dàmhair 2021, 11:00  — 12:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Muinntireas

CLIMAVORE On Tidal Zones Residency: Curatorial: Naoko Mabon

Lùnastal 2021 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Eadar-ghnèithean

On Tidal Zones Residency: Workshop with Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh

Dàmhair 2021 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Eadar-ghnèithean

CLIMAVORE: On Tidal Zones October Celebration

Sultain 2021 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

The World’s Who’s Oyster?

6 Dàmhair 2021, 19:00  — 20:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Climate research walk with Eilidh Towers

8 Dàmhair 2021, 11:00  — 12:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

CLIMAVORE: On Tidal Zones residency sharing at Òb nan Ròn

8 Dàmhair 2021, 14:00  — 15:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Oyster Table Celebratory Lunch

9 Dàmhair 2021, 15:30  — 17:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Film screening: Iorram

9 Dàmhair 2021, 19:30  — 22:00 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Eadar-ghnèithean

Bòrd nan Eisir

Cèitean 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

On Tidal Zones Session 2: Role of Creativity with Jessica Giannotti, Renuka Ramanujam, Dr Leslie Mabon: Naoko Mabon

19 Lùnastal 2021, 19:00  — 21:00 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Biadh

Leabhar còcaireachd

Samhain 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Zine

Leabhar Còcaireachd: Tofu Duilisg Cruasbach Theàrlaich

Sultain 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Zine

Leabhar còcaireachd: Aran-coirce feamainn & Moules Marinière Laura

Sultain 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Zine

Lebhar còcaireachd: Pâté Rionnach is Feamainn le Sam

Sultain 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Zine

Leabhar còcaireachd: Taois Gheur Feamainn Olivia

Sultain 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Zine

Leabhar còcaireachd: Creachan ròsta Mhurchaidh le Skirlie maraig agus buntàta

Sultain 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh

Oideachadh

Cèitean 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Zine

Your Shore

Màrt 2019 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Along the Shoreline: Bus tour exploring the tidal zone: Cooking Sections

16 Sultain 2017, 11:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Film Screening: The Guga Hunters of Ness by Mike Day: Mike Day

19 Sultain 2017, 19:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Opening weekend of CLIMAVORE: On Tidal Zones: Cooking Sections

14 — 17 Sultain 2017 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Skye Oyster Walk: Cooking Sections

2 Ògmhios 2019, 12:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

ARTIFISHAL FILM SCREENING: Cooking Sections

2 Ògmhios 2019, 16:00 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Celebratory CLIMAVORE Lunch: Cooking Sections

1 Ògmhios 2019, 12:00 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Tidalwalk with Dr. James Merryweather: Cooking Sections

21 Sultain 2017, 11:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Beyond the Skye Foreshore: Boat trip in Portree Bay and Sound of Raasay: Cooking Sections

16 Sultain 2017, 16:00 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Films Screening and Q&A:: Margaret Salmon

15 Sultain 2017, 15:00 Read