2022

Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Leabhar

A Person Is Not An Individual

Gearran 2022 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Tachartas

A Person Is Not an Individual: School of Plural Futures publication launch

4 Màrt 2022, 14:00  — 22:00 Read
A Commonplace Book of ATLAS Tachartas

A Commonplace Book of ATLAS publication launch

12 Màrt 2022, 14:00  — 19:30 Read
Muinntireas Tasglann Tobar An Dualchais Tachartas

Residency Sharing: Màiri NicllÌosa

2 Màrt 2022, 13:00  — 14:00 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Body Bound Launch

28 Màrt 2022, 18:00  — 20:00 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Sgeulachdan

In the mind, on the ground

Màrt 2022 Read
Stiùbhardachd sìl Tachartas

Seed celebration and bbq with Portree Community Allotments

23 Giblean 2022, 14:00 Read
From Plockton to Portree: a boat project Sgeulachdan

About

Giblean 2022 Read
From Plockton to Portree: a boat project

A letter From Plockton to Portree: Malcolm Mackenzie

Giblean 2022 Read
Tachartas

Mapping Below the Waterline: Ailie Rutherford

7 Cèitean 2022, 11:00  — 13:30 Read
From Plockton to Portree: a boat project Sgeulachdan

Workshop with Portree Primary

Cèitean 2022 Read
From Plockton to Portree: a boat project Tachartas

From Plockton to Portree Boat sculpture workshop and gathering on the shore: Malcolm Mackenzie

4 Ògmhios 2022, 13:00  — 16:00 Read
Feeling Wor(l)ds

Feeling Wor(l)ds

Cèitean 2022 Read
Feeling Wor(l)ds

Meet the correspondents

Cèitean 2022 Read
From Plockton to Portree: a boat project Tachartas

From Plockton to Portree Boat sculpture workshop and gathering on the shore: Malcolm Mackenzie

25 Ògmhios 2022, 13:00  — 16:00 Read
From Plockton to Portree: a boat project Tachartas

Gathering On the Water: Malcolm Mackenzie

13 Iuchar 2022 Read
From Plockton to Portree: a boat project Tachartas

Gathering on the water, Plockton: Malcolm Mackenzie

27 Iuchar 2022 Read