Ruigsinneachd

Bidh pròiseactan ATLAS Arts a’ tachairt air a’ bhlàr a‑muigh agus a‑staigh ann an caochladh àiteachan poblach is prìobhaideach; air-loidhne; agus ann an dà àite stèidhichte: san Oifis ATLAS, agus aig Criathar-bhòrd nan Eisirean CLIMAVORE.Tha fiosrachadh air ruigsinneachd aig an dà àite seo ga aithris gu h‑ìosal.

Thèid fiosrachadh feumail air àiteachan eile ga chur an lùib fiosrachadh an tachartais fhèin, nam measg: am pàirceadh as fhaisge, cothrom chathraichean-cuibhle, goireasan taigh-beag, cor na talmhainn a thathas a’ sùileachadh, agus solar lùban ion-ductaidh, fo-thiotalachd, agus fo-thiotalachd bheò.

Nì sinn ar dìcheall gun tèid aig daoine air na tachartasan againn a ruigsinn ann an grunn dhòighean. Nan gabhadh rud sam bith a nì sinn ullachadh ann an dòigh eile a bhiodh na b’ fhasa dhuibh, no ma tha beachdan no molaidhean agaibh dhuinn, na leigibh dàil a bhith oirbh an sgrìobhadh thugainn aig admin@atlasarts.org.uk

Stiùireadh ruigsinneachd: Oifis ↗ Office Space Access Guide - Audio (English) ↗