Dèanaibh Tadhal Oirnn

Tha prògram ATLAS Arts sgapte air feadh an Eilein Sgitheanaich, Ratharsaigh, agus Loch Aillse ann an grunn àitichean, leithid tallachan coimhearsnachd, làraichean àrc-eòlach, sgoiltean, agus àitichean air a’ bhlàr a‑muigh.

S fìor-thoil leinn a bhith a’ tachairt ri daoine agus a’ cur fàilte air luchd-tadhail aig àm sam bith. Chan eil àite suidhichte no ionad-taisbeanaidh againn, agus mar sin, ma thogras sibh Shin sibh’ a ràdh, faodaidh sibh tadhal air an oifis againn ann am Port Rìgh. An seo, faodaidh sibh sùil a thoirt air na leabhar-lainn againn, uidheamachd air iasad fhaighinn, agus an Stiùidio Foillseachaidh a chleachdadh. Le iarrtas beagan ro-làimh, tha buidhnean neo-phrothaideach di-bheathte an t‑àite-coinneimh againn a chur gu feum.

S e 10 – 6f uairean na h‑oifis againn, ach uaireannan bidh sinn ann am bad eile den Eilean Sgitheanach air cuairtean no aig tachartasan. Thoiribh sùil air duilleag nan Tachartasan againn gus ionnsachadh cuin agus càit am bi an t‑ath thachartas againn.