Leabharlann Zine an Eilein Sgitheanaich

Tha leabharlann Zine an Eilein na phròiseact coitcheann zine a sgaoileas zines agus mion-fhoillseachaidhean tro bhogsaichean leabharlainn san Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse.

Sgaoilidh an leabharlann guthan, saoghail, beachdan agus seallaidhean eile – a’ tional sgeulachdan, sgilean, eòlais agus gnìomhan muinntir an àite, agus gus eòlas às an Eilein Sgitheanaich, Loch Aillse agus àiteachan eile a chruinneachadh agus òrdachadh. Tha Leabharlann Zine an Eilein Sgitheanaich ag amas air fiosrachadh a sgaoileadh gu sgiobalta agus gu neo-eisimeileach san eilean – a’ ceangal agus ag òrdachadh beachdan dhaoine fa-leth, luchd-cruinneachaidh agus luchd-iomairt san sgìre againn. Tha leabhraichean agus zines annta cuideachd le luchd-ealain à àiteachan eile son iasad agus leughadh.

Dè a th’ ann an zine?

S iad Zines foillseachaidhean neo-mhalairteach, neo-eisimeileach a nì duine sam bith. Gu tric a’ cleachdadh dòighean DIY, tòisichidh mòran zines le cruth làmh-dhèanta den dèanar lethbhreacan agus a sgaoilear gu càch.

Mar a chuirear ris an leabharlann:

Sgaoil do zine le chuir ann am fear de na bogsaichean zine. Anns na bogsaichean leabharlann zine gheibhear pàipear agus goireasan cruthachail eile. Nuair a thathas deiseil, nithear lethbhreacan agus sgaoilear na zines air feadh an eilein – mar leabharlann eileanach coitcheann.

Thoir sùil air a’ mhapa agus air an liosta gus faighinn a‑mach càite a bheil am bogsa leabharlainn as fhaisge ort.

Is iad làraich Leabharlann Zine an Eilein Sgitheanaich:

Talla Coimhearsnachd Stafainn, Talla Coimhearsnachd Ùig, Ealain ATLAS, Ionad Tasglann Phort Rìgh, Talla Coimhearsnachd Minginis, Stad Bus Uachdar Thìre, An Crùbh, Stòr Armadal, Stòr Ghleann Dail, Bogsa Beannachaidh a Chaoil, Talla Coimhearsnachd an Aodainn Bhàin