Sgioba & Conaltradh

S e ATLAS Arts sgioba de cheathrar an-dràsta, a tha ag obair gus am prògram a chuir air dòigh còmhla. Tha sinn an-dràsta ag obair bhon taigh air sgàth COVID-19. Air seachdain àbhaisteach chìthear luchd-obrach ATLAS a’ coiseachd no a’ draibheadh mun Eilean Sgitheanach, Ratharsair is Loch Aillse – a’ cuir suas postairean, a’ cèilidh air daoine, a’ coimhead feuch an do dh’fhalbh leabharlannan zine anns a’ ghaoith, a’ lìbhrigeadh uidheamachd – no ann am bòtannan agus còtaichean mòra ag ullachadh ma choinneamh tachartais.

S e sgioba beag a th annainn, agus bidh sinn a’ roinn nan dleastanas leithid ùrachadh air na meadhanan sòisealta, cunntasan agus glanadh. Chithear gu h‑ìosal iomradh air dleastanasan is ùidhean gach ball den sgioba:


Ainslie Roddick

Stiùiriche Ealain
ainslie@atlasarts.org.uk

Tha mi an urra ri coimhead às dèidh an sgioba agus airson structaran a chruthachadh airson obair ealanta is ro-innleachdail ATLAS a sgaoileadh. Bidh mi a' cumail sùil air ionmhas, tional-airgid agus obair na buidhne cuideachd.

Is e Making Publics Press aig ATLAS aon de na rudan as fheàrr leam. Stèidhich mi stiùidio foillseachaidh fosgailte aig an CCA an Glaschu, agus Leabharlann Sìl Glaschu cuideachd, agus is toil leam na còmhraidhean a thig bho na rudan sin. Is e gnothaich prìseil a th ’ann leabhar a dhèanamh le neach eile agus is e leabhar a chuir a-mach don t-saoghal nach biodh ann an dòigh eile aon de na dleastanasan as fheàrr den obair agam.Katharine Barrington Neach-taic Prògram agus Rianachd

Katharine Barrington

Neach-taic Prògram agus Rianachd
katharine@atlasarts.org.uk

Is e an obair agam taic a thoirt don sgioba, an luchd-ealain agus na coimhearsnachdan leis a bheil sinn ag obair còmhla, a chuireas ar cuairt-litir ri chèile, a' ruith gu oifis a’ phuist, no a' rannsachadh san tasglann. Cuir fios thugam le ceistean ruigsinneachd, ma thathas son tighinn gu aon de na tachartasan againn no mura h-eil thu cinnteach cò am ball den sgioba ris am bruidhinn thu: cuir fios thugam is cuiridh mi thu air an t-slighe cheart.

Thagh mi a’ chairt-phuist seo a chuireadh thugam às na h-Eileanan Fàrach anns na h-80an le Fowler oirre, tha i air a’ bhalla agam agus a' cuir nam chuimhne na rudan innleachdach a nì daoine.


Heather Fulton Riochdaire

Heather Fulton

Riochdaire
heather@atlasarts.org.uk

San dreuchd agam, bidh mi ag obair le luchd-ealain agus coimhearsnachdan san Eilean Sgitheanach, Ratharsair, Loch Aillse, agus nas fhaide air falbh gus am prògram ealain a dhealbhadh agus a lìbhrigeadh. Tha ùidh agam ann an mar as urrainn do ealain fiosraichidhean co-roinnte a chruthachadh agus tuigse a bhrosnachadh eadar sluagh agus na h-àrainneachdan anns a bheil sinn a’ gabhail còmhnaidh. 'S ann a tha an dealbh seo bhon phròiseact Stiùbhardachd Sìl againn, le sìol agus zines anns na leabharlainn againn san Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse agus tiodhlac creamha mìorbhaileach bho ar caraid Harriet.

Cuir post-d thugam ma thathas airson tuilleadh fhaighinn a-mach mun phrògram againn agus ciamar as urrainn dhut a bhith an sàs, no dìreach airson latha math a ràdh!


Samir Sharif

Leas-riochdaire
samir@atlasarts.org.uk

Chaidh mi a-steach do ATLAS Arts mar Leas-riochdaire san Fhaoilleach 2021. Bidh mi a’ cuideachadh le planadh, riochdachadh agus lìbhrigeadh phrògraman cultarail ATLAS san Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse - a’ cuir taic far an urrainn dhomh - agus ag ionnsachadh aig gach ìre den gnothaich. Tha ùidh agam ann an nàdar nithean, eadar sluagh is lusan gu planaidean agus na tha seo a’ ciallachadh mar cuid daonnachd còmhla. Bheir ealain faochadh, ge bith dè am meadhan, is saoilidh mi gu bheil sin air leth cudromach.