Sgioba & Conaltradh

S e ATLAS Arts sgioba de trì an-dràsta, a tha ag obair gus am prògram a chuir air dòigh còmhla. Tha sinn an-dràsta ag obair bhon taigh air sgàth COVID-19. Air seachdain àbhaisteach chìthear luchd-obrach ATLAS a’ coiseachd no a’ draibheadh mun Eilean Sgitheanach, Ratharsair is Loch Aillse – a’ cuir suas postairean, a’ cèilidh air daoine, a’ coimhead feuch an do dh’fhalbh leabharlannan zine anns a’ ghaoith, a’ lìbhrigeadh uidheamachd – no ann am bòtannan agus còtaichean mòra ag ullachadh ma choinneamh tachartais.

S e sgioba beag a th annainn, agus bidh sinn a’ roinn nan dleastanas leithid ùrachadh air na meadhanan sòisealta, cunntasan agus glanadh. Chithear gu h‑ìosal iomradh air dleastanasan is ùidhean gach ball den sgioba:


Katharine Barrington

Neach-taic Prògram
katharine@atlasarts.org.uk

Is e an obair agam taic a thoirt don sgioba, an luchd-ealain agus na coimhearsnachdan leis a bheil sinn ag obair còmhla, a chuireas ar cuairt-litir ri chèile, a' ruith gu oifis a’ phuist, no a' rannsachadh san tasglann. Cuir fios thugam le ceistean ruigsinneachd, ma thathas son tighinn gu aon de na tachartasan againn no mura h-eil thu cinnteach cò am ball den sgioba ris am bruidhinn thu: cuir fios thugam is cuiridh mi thu air an t-slighe cheart.


Heather Fulton Riochdaire  / Co-Director (Maternity Cover)

Heather Fulton

Riochdaire / Co-Director (Maternity Cover)
heather@atlasarts.org.uk

San dreuchd agam, bidh mi ag obair le luchd-ealain agus coimhearsnachdan san Eilean Sgitheanach, Ratharsair, Loch Aillse, agus nas fhaide air falbh gus am prògram ealain a dhealbhadh agus a lìbhrigeadh. Tha ùidh agam ann an mar as urrainn do ealain fiosraichidhean co-roinnte a chruthachadh agus tuigse a bhrosnachadh eadar sluagh agus na h-àrainneachdan anns a bheil sinn a’ gabhail còmhnaidh. 'S ann a tha an dealbh seo bhon phròiseact Stiùbhardachd Sìl againn, le sìol agus zines anns na leabharlainn againn san Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse agus tiodhlac creamha mìorbhaileach bho ar caraid Harriet.

Cuir post-d thugam ma thathas airson tuilleadh fhaighinn a-mach mun phrògram againn agus ciamar as urrainn dhut a bhith an sàs, no dìreach airson latha math a ràdh!


Robyn Wolsey

Community Economies Manager / Co-Director (Maternity Cover)
robyn@atlasarts.org.uk

My role is to take care of the organisation's financial management, development and fundraising together with the ATLAS team. I’m interested in varied forms of exchanges all across Skye, Raasay and Lochalsh, and how these can be better supported.

Get in touch if you would like to know more or get involved. I’d love to hear from you!


Ainslie Roddick

Stiùiriche Ealain (Maternity Leave November 2023-November 2024)
ainslie@atlasarts.org.uk

Tha mi an urra ri coimhead às dèidh an sgioba agus airson structaran a chruthachadh airson obair ealanta is ro-innleachdail ATLAS a sgaoileadh. Bidh mi a' cumail sùil air ionmhas, tional-airgid agus obair na buidhne cuideachd.

Is e Making Publics Press aig ATLAS aon de na rudan as fheàrr leam. Stèidhich mi stiùidio foillseachaidh fosgailte aig an CCA an Glaschu, agus Leabharlann Sìl Glaschu cuideachd, agus is toil leam na còmhraidhean a thig bho na rudan sin. Is e gnothaich prìseil a th ’ann leabhar a dhèanamh le neach eile agus is e leabhar a chuir a-mach don t-saoghal nach biodh ann an dòigh eile aon de na dleastanasan as fheàrr den obair agam.


Past team members

The work that ATLAS does today is only possible because of the contributions of many people over the years.

We're thankful to founding director Emma Nicolson (now Head of Exhibitions at the Royal Botanic Gardens in Edinburgh) alongside Project Coordinator Rosie Somerville, Office Manager Suzy Lee, and Producer Shona Cameron – who cultivated our roots and foundations over our first decade, as well as Administrator Avril Souter, Project Curator Gayle Meikle, Curatorial Fellow Alexandra Ross, Development Trainee Becca Clarke, Digital Researcher, Catriona Hood, Interns Aoife Carolan, Camilla Crosta, Finn Croy, Grace Morton, Talitha White and Sara Oussaiden, and Assistant Producer and WJCB Fellow Samir Sharif, Curatorial MLitt placement Frankie Gallagher and co-directors Joss Allen (Alternative Economies Manager) and Yvonne Billimore maternity cover, 2022.