Dè ionnsaicheas sinn mu ghaol bho chrotal?


Culture Collective Artist In Residence 2021-2022


Eilean Sgitheanach
24 Ògmhios 2021

Èirigh na grèine
04:27

Dol fodha na grèine
22:27

full moon graphic

A-nochd, chì sinn gealach làn

Muir-làn
18:12 5.31m

Muir-tràigh
00:37 0.71m

Muir-làn
06:40 5.12m

Muir-tràigh
13:01 0.75m

ha am muir a' traoghadh ann am Port Rìgh an-dràsta