Cumhachd nan Tasglann

Nochdaidh pròiseactan an luchd-ealain seo clàran is uireasbhaidhean tasglainn ann an eachdraidh an Eilein Sgitheanaich, Ratharsair agus Loch Aillse, ag obair le luchd-rian agus luchd-cruinneachaidh eachdraidh.