Foghlam Eadar-dhealaichte

Pròiseactan sgoile eadar-dhealaichte – ionnsachadh le ealain, foghlam adhartach agus rannsachadh còmhla.

Muinntireas Tasglann Tobar An Dualchais Tasglannan

Tobar an Dualchais

Dàmhair 2021 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra

Meet the Group

Gearran 2021 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Leabhar

A Person Is Not An Individual

Gearran 2022 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Sgeulachdan

In the mind, on the ground

Màrt 2022 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Strì an Fhearainn

The Journey

Lùnastal 2021 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Strì an Fhearainn

Dig Where You Stand

Lùnastal 2021 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Eòlas-foghlaim

Dà Thaobh a’ Bhealaich

Ògmhios 2021 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Eòlas-foghlaim

Resurfacing - May 2021

Cèitean 2021 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Eòlas-foghlaim

Finding Your Voice - March 2021

Màrt 2021 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Eòlas-foghlaim

Learning Through the Land

Gearran 2021 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Tachartas

A Person Is Not an Individual: School of Plural Futures publication launch

4 Màrt 2022, 14:00  — 22:00 Read
Club Ealain Nowhere Muinntireas

Club Ealain Nowhere: Molly Danter

Giblean 2021 Read
Club Ealain Nowhere

Summer workshops

Ògmhios 2021 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Eadar-ghnèithean

On Tidal Zones Residency: Workshop with Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh

Dàmhair 2021 Read
Art in Schools Luchd-ealain Sgitheanach Ratharsair Loch Aillse

About

Dàmhair 2021 Read

GATHER | CONNECT | INSPIRE 2015

Cèitean 2015 Read

GATHER | CONNECT | INSPIRE 2016

Iuchar 2016 Read