Àrainneachd

Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Leabhar

A Person Is Not An Individual

Gearran 2022 Read
Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Sgeulachdan

In the mind, on the ground

Màrt 2022 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Àrainneachd

CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh

Cèitean 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Body Bound Launch

28 Màrt 2022, 18:00  — 20:00 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

An Aird, Braes : On Tidal Zones Walk with Hayley Wolcott: Hayley Wolcott

30 Dàmhair 2021, 11:00  — 12:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Muinntireas

CLIMAVORE On Tidal Zones Residency: Curatorial: Naoko Mabon

Lùnastal 2021 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Eadar-ghnèithean

On Tidal Zones Residency: Workshop with Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh

Dàmhair 2021 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Climate research walk with Eilidh Towers

8 Dàmhair 2021, 11:00  — 12:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Oyster Table Celebratory Lunch

9 Dàmhair 2021, 15:30  — 17:30 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Eadar-ghnèithean

Bòrd nan Eisir

Cèitean 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Zine

Your Shore

Màrt 2019 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

ARTIFISHAL FILM SCREENING: Cooking Sections

2 Ògmhios 2019, 16:00 Read
Dè ionnsaicheas sinn mu ghaol bho chrotal? Tachartas

Cuairt-chrotail

17 Ògmhios 2021 Read
Dè ionnsaicheas sinn mu ghaol bho chrotal? Tachartas

Online Premiere: Isabel Lewis

22 — 24 Ògmhios 2021 Read
Stiùbhardachd sìl Tachartas

A Rye Story: Joss Allen

25 Cèitean 2021, 13:00 Read
Còmhlan Bheanntan / A Company of Mountains Sgeulachdan

Còmhlan Bheanntan / A Company of Mountains: Alec Finlay

Dàmhair 2013 Read
Eglantine Eòlas-foghlaim

Eglantine: Margaret Salmon

Ògmhios 2018 Read
Land Line Five Walks In Skye Àrainneachd

Land Line Five Walks In Skye: Caroline Dear

Sultain 2016 Read
Neo Neo Extreme Past Muinntireas

NEO NEO Extreme Past

Iuchar 2016 Read
Temporary Spaces, Edible Places Àrainneachd

Temporary Spaces, Edible Places: Keg de Souza

Iuchar 2014 Read
Tachartas

Mapping Below the Waterline: Ailie Rutherford

7 Cèitean 2022, 11:00  — 13:30 Read