Stiùbhardachd sìl

Dàmhair 2020 — leantainneach

Aig diofar amannan den bhliadhna, cuiridh ATLAS air dòigh tachartasan toirt seachad sìl ceangailte ri dualchas ionadail agus sealbh fearann eadar-nàiseanta – tro sgaoileadh sìl agus innse sgeulachdan.

Tha goireasan agus foillseachaidhean san leabharlann neo-cheangailte seo mu shìol a shàbhaladh agus mu àiteachan sàbhalaidh sìl san Eilein Sgitheanaich, agus mu phròiseactan ionadail agus ealain bhon phrògram a tha ag amas air comann poilitigeach a thogail le luchd-àiteachais air feadh an t‑saoghail.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus goireasan air na leabharlannan sìl thigibh gu duilleig Stiùbhardachd Sìl: Leugh, Cruthaich, Thoirt air Iasad.