Cultaran Bìdh

Tha e cudromach dhuinn a bhith fàilteach is cruinneachadh le biadh. Sgrùdaidh na pròiseactan sin brìgh eadar-nàiseanta àiteachas ionadail, tuathanas-èisg agus dualchas còcaireachd – agus dòighean eadar-dhealaichte air cuirmean-bìdh.

Sgoil nan Teachd-shaoghalan Iomarra Sgeulachdan

In the mind, on the ground

Màrt 2022 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Àrainneachd

CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh

Cèitean 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Muinntireas

On Tidal Zones Residency: Workshop with Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh: Hayley Wolcott

Samhain 2021 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Eadar-ghnèithean

CLIMAVORE: On Tidal Zones October Celebration

Sultain 2021 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Tachartas

Film screening: Iorram

9 Dàmhair 2021, 19:30  — 22:00 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Eadar-ghnèithean

Bòrd nan Eisir

Cèitean 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh Biadh

Leabhar còcaireachd

Samhain 2020 Read
CLIMAVORE: Air Sgìrean-Tràghaidh

Oideachadh

Cèitean 2020 Read
Stiùbhardachd sìl Tachartas

A Rye Story: Joss Allen

25 Cèitean 2021, 13:00 Read
Temporary Spaces, Edible Places Àrainneachd

Temporary Spaces, Edible Places: Keg de Souza

Iuchar 2014 Read
Tachartas

The Last Soup Kitchen | Introduction to Spoon Carving with Martin Campbell: Martin Campbell

14 Iuchar 2018, 10:30 Read
Stiùbhardachd sìl Tachartas

Seed celebration and bbq with Portree Community Allotments

23 Giblean 2022, 14:00 Read
A Commonplace Book of ATLAS Tachartas

A Commonplace Book of ATLAS publication launch

12 Màrt 2022, 14:00  — 19:30 Read
Stiùbhardachd sìl Tachartas

Film Screening- Foragers by Jumana Manna , talk, food & seed swap

5 Iuchar 2023, 19:00 Read
Stiùbhardachd sìl Tachartas

Foragers by Jumana Manna Online screening room with Cample Line

7 Iuchar — 5 Lùnastal 2023 Read
Stiùbhardachd sìl Tachartas

Foragers by Jumana Manna Director Q&A

12 Iuchar 2023, 12:30 Read
Stiùbhardachd sìl Tachartas

Introduction to Seed Saving workshop

7 Iuchar 2023, 15:00 Read