Foillseachadh

An-asgaidh, Eagran de 250, Isabel Lewis

Foillseachadh a chaidh a chruthachadh gu sònraichte de sgòran, dhealbhan, sgrìobhadh, agallamhan, agus sgeulachdan a tha a’ fighe ri chèile an t‑eòlas bho Dè dh’ionnsaicheas sinn mu ghaol bho chrotal? le tabhartasan aig Isabel Lewis. Bidh lethbhreacan rim faighinn aig gach fear de na cuairtean agus aig an Tachartas mu dheireadh, an 19mh den Ògmhios 2021.