Muinntireasan

Live Opportunities

RESIDENCIES

Tha ATLAS Arts a toirt taic do raon de mhuinntireas agus caidreachasan luchd-ealain, cuid gun toradh stèidhichte, cuid eile le ceistean rannsachaidh sònraichte. Tha iad uile ag amas air coimhearsnachdan a thogail timcheall air rannsachadh ealain agus daingneachadh cho riatanach is a tha e gum bi ùine, airgead agus àite aig luchd-ealain a bhith a feuchainn agus gabhail air an socair.

Muinntireas Tasglann Tobar An Dualchais

Muinntireas bliadhnail le taic bho bhuidseit chosgaisean is riochdachaidh, a' cuir fiachadh do luchd-ealain ùine de sgrùdadh poblach a chaitheamh aig tasglann didseatach Tobar an Dualchais. Fosgailte do luchd-ealain dealbh agus fuaim le ùidh ann an beul-aithris, tasglannan agus fuaim, tha an dreuchd seo ag amas air conaltradh brìoghmhor a bhrosnachadh le cultar is dualchas na Gàidhlig, agus freagairtean breithneachail agus mac-meanmnach a thogail do iom-fhillteachd eachdraidh na h-Alba agus fèin-aithne cultarach.

'S e Tobar an Dualchais an cruinneachadh air-loidhne as motha ann an Alba de chlàraidhean fuaim, le suas ri 50,000 clàr de dh’òrain, ceòl, eachdraidh, bàrdachd, beul-aithris agus sgeulachdan a chruinnichear air feadh na h-Alba a' tòiseachadh sna 1930an.Ma tha ùidh agad ann am muinntireas aig an tasglann san àm ri teachd, no taic a thoirt do mhuinntireas, cuir fios thugainn.

Our 2021 Tobar an Dualchais artist in residence is Mairi Gillies.

Màiri is a Gaelic visual artist. In Màiri's arts practice Gàidhlig forms a key part of the aperture through which she experiences the world. Màiri is interested in the overlapping layers through time of peoples, language, material cultures, relationships with the landscape and how these connect and relate to one another. Her creative practice is research-led and informed by these multi-faceted relationships, seeking

to create a ‘sense of place’.

Muinntireas CLIMAVORE: Air Sgìrean Tràghaidh

Leudaichidh an t-sreath ùr seo de mhuinntireasan thar-chuspaireil le sgioba CLIMAVORE còmhraidhean mu àiteachas-uisge ath-nuadhachail agus àite sòisealta agus àrainneachd nan tràigh.

Le taic bho phàigheadh luchd-ealain agus buidseat riochdachaidh, bidh na muinntireasan sin a’ toirt taic do luchd-ealain agus luchd-rannsachaidh a bhith ag obair anns na sgìrean aca fhèin gus sgrùdadh a dhèanamh air àrainneachdan eile, dòighean-teagaisg agus eaconamaidhean sgìre na mara.

Am-bliadhna 's e an neach-ealain CLIMAVORE Air Sgìrean Tràghaidh air muinntireas: Naoko Mabon

Am-bliadhna 's e an rannsaiche CLIMAVORE On Tidal Zones air muinntireas: Hayley Wolcott

Ma tha ùidh agad ann am muinntireas CLIMAVORE san àm ri teachd, no taic a thoirt do mhuinntireas, cuir fios thugainn.

This years CLIMAVORE: On Tidal Zones artist/curator in residence is Naoko Mabon

Naoko Mabon (born in Fukuoka, Japan) is a curator based in Oban on the west coast of Scotland. Informed by a lived experience as an immigrant and ethnic minority, in her curatorial practice, Naoko aims to weave relationships among differences with what we see as “disparate others” beyond common ground. In- and outside of the professional practice, Naoko cares about and continues to be something small, fragile and slow.

Ongoing and recent work includes: Eco Creative Cluster, a project focusing on natural dye led by The Rockfield Centre, Oban (2021–ongoing); Torry Ecomuseum Project, a community arts project led by Old Torry Community Centre, Aberdeen (2021–ongoing); Ilana Halperin: The Rock Cycle (Yamaguchi), a cross-disciplinary project between Yamaguchi and Scotland (2019–ongoing); Kyojitsu-Hiniku: Between the Skin and the Flesh of Japan, an exhibition as part of the 110 Years of Japanese Immigration in Brazil, Pavilhão Japonês, São Paulo, Brazil (2018); Leaves Without Routes, an exhibition at a Japanese-style house originally built during the Japanese colonial period in Taipei Botanical Garden, Taipei, Taiwan (2016); Ilana Halperin: Geologic Intimacy (Yu no Hana), a cross-disciplinary project between Beppu and Aberdeen (2015–17); among others.

This years CLIMAVORE: On Tidal Zones researcher in residence is Hayley Wolcott

Neach-ealain air mhuinntireas: Molly Danter

Tha an neach-ealain, dannsair agus sgeulaiche 2021 againn Molly Danter ag obair còmhla ri ATLAS Arts agus SEALL gus Club Ealain Nowhere a chuir air dòigh, sin cruinneachadh ùr air a stiùireadh le Sgitheanaich aois 14-17, ann am Port Rìgh bhon Mhàrt.

Thòisich Molly a ’dannsa le SkyeDance nuair a bha i aig Àrd-sgoil Phort Rìgh. Às dèidh dhi fàgail, rinn i sgrùdadh air dannsa aig Sgoil Dannsa Co-aimsireil Lunnainn, le semeastar aig Acadamaidh Dannsa Deuchainneach Salzburg. Às dèidh dhi ceumnachadh, bha i ag obair còmhla ri Teater Danns na h-Alba an toiseach mar dannsair ri trèanadh agus an uairsin airson ùine ghoirid mar dannsair aoigh. Bhon uair sin tha i air a bhith ag obair mar dhannsair, neach-gnìomh agus neach-teagaisg neo-cheangailte am Breatainn san Roinn Eòrpa.

A bharrachd air dannsa, bidh Molly cuideachd ag obair le teacsa agus film agus gu tric a' co-obrachadh le luchd-ealain eile agus le meadhanan eile. Tha ùidh shònraichte aice san dàimh eadar pearsa is càch, agus tha àite mòr aig co-fhaireachdainn ann an ciamar a bhios i ri cruthachadh, stiùireadh agus coileanadh obair.